top of page

UNIQUE STAGE PHOTOGRAPHY

מיתוג לחברת צילום לאירועים צעירה וצבעונית המשלבת את אטרקציית המסך הלבן.

לחברה נעשה לוגו, פרוספקט וגרפיקה לאביזרים שונים לסט הצילום.

bottom of page